TV& VIDEO

quảng cáo trực tuyến

KOL - Thị trường đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

KOL - Thị trường đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

VTV.vn - KOL - "key opinion leader" là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hoạt động của cộng đồng này đang trở nên sôi động và hình thành một thị trường có giá trị không nhỏ.