Quảng trường Ba Đình

Tổng Bí thư thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Sáng 2/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch.