TV& VIDEO

quảng trường đông kinh nghĩa thục

Lộ trình tuyến xe bus 2 tầng tại Hà Nội

Lộ trình tuyến xe bus 2 tầng tại Hà Nội

VTV.vn - Tuyến xe bus 2 tầng ở Hà Nội sẽ có lộ trình từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến Quảng trường Nhà hát Lớn với 14 điểm dừng đỗ.