TV& VIDEO

Quảng trường Thời đại

Mỹ tăng cường an ninh ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng xe

Mỹ tăng cường an ninh ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng xe

VTV.vn - Nhiều thành phố lớn ở Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng xe xảy ra trên đất Mỹ.