TV& VIDEO

quay lén

Tràn lan thiết bị nghe lén bày bán công khai trên thị trường

Tràn lan thiết bị nghe lén bày bán công khai trên thị trường

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, tất cả các quầy hàng ở khu vực chợ, trung tâm thương mại, khu vực đổ buôn hàng điện tử… các thiết bị quay lén, nghe lén hiện đang được bày bán một cách công khai.