TV& VIDEO

Quốc ca Việt Nam

Ngày 2/9 nghe quốc ca “xuyên lục địa” từ 10 quốc gia trên thế giới

Ngày 2/9 nghe quốc ca “xuyên lục địa” từ 10 quốc gia trên thế giới

VTV.vn - Vào đúng ngày 2/9, một clip bài hát Quốc ca do nhân viên của một tập toàn Việt Nam ở 10 nước trên thế giới thực hiện được lan truyền trên mạng.