TV& VIDEO

quốc gia đông dân nhất thế giới

Dân số thế giới đạt gần 7,3 tỷ người vào ngày 1/1/2016

Dân số thế giới đạt gần 7,3 tỷ người vào ngày 1/1/2016

VTV.vn - Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, vào ngày 1/1/2016, dân số thế giới sẽ đạt gần 7,3 tỷ người.