TV& VIDEO

Quốc hội Pháp

Đảng của ông Macron chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội Pháp

Đảng của ông Macron chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội Pháp

VTV.vn - Đảng của ông Macron dự kiến sẽ giới thiệu ứng cử viên tham gia tranh cử nghị sĩ Quốc hội tại tất cả 577 khu vực bầu cử của Pháp.