TV& VIDEO

Quốc hội

Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Nhật Bản nâng cao hợp tác

Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Nhật Bản nâng cao hợp tác

VTV.vn - Ngày 30/1, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng JICA đã tổ chức tọa đàm về những cơ hội và thách thức đối với Quốc hội và bộ máy giúp việc Việt Nam tại Hà Nội.