TV& VIDEO

Quốc lộ 15

Phân luồng giao thông sửa chữa cầu Linh Cảm, Hà Tĩnh

Phân luồng giao thông sửa chữa cầu Linh Cảm, Hà Tĩnh

VTV.vn - Xe tải và xe khách đi qua Quốc lộ 8, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, sẽ có lộ trình mới kể từ nay cho tới ngày 18/11/2016.