TV& VIDEO

Quốc lộ 2

Bất cập tại các điểm đón trả khách tuyến cố định

Bất cập tại các điểm đón trả khách tuyến cố định

VTV.vn -Các điểm dừng đỗ đón trả khách tuyến cố định được xây dựng nhằm hạn chế tình trạng xe dù bến cóc. Tuy nhiên, ở nhiều vị trí những điểm dừng đỗ này không phát huy tác dụng.