Quốc lộ 2

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Đền Hùng

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Đền Hùng

VTV.vn - Việc phân luồng đã được triển khai luôn từ ngày 21/4 kéo dài đến hết ngày 25/4. Thời gian phân luồng hàng ngày sẽ là từ 2h đến 22h.