Quốc lộ 21

Vỡ đường ống Sông Đà do chất lượng ống dẫn nước không đồng đều

Vỡ đường ống Sông Đà do chất lượng ống dẫn nước không đồng đều

Theo kết luận của Bộ Xây dựng, nguyên nhân sự cố vỡ đường ống truyền tải nước Sông Đà do ống Composit cốt sợi thủy tinh được dùng làm ống dẫn nước có chất lượng không đồng đều.