TV& VIDEO

quốc lộ 5

Đề xuất giảm giá vé các trạm thu phí Quốc lộ 5

Đề xuất giảm giá vé các trạm thu phí Quốc lộ 5

VTV.vn - Tất cả phương tiện lưu thông qua trạm trên Quốc lộ 5 sẽ được giảm giá vé với mức giảm được đề xuất từ 12% - 25%.