TV& VIDEO

quốc lộ 5

Bộ GTVT đề xuất 2 phương án giảm phí BOT Quốc lộ 5

Bộ GTVT đề xuất 2 phương án giảm phí BOT Quốc lộ 5

VTV.vn - Theo Bộ GTVT, nếu áp dụng phương án 1, nguồn thu phí sẽ giảm 51-80 tỷ đồng/năm. Còn với phương án 2, Nhà nước sẽ phải hỗ trợ 5.000 tỷ đồng từ năm 2018 đến 2025.