TV& VIDEO

Quốc lộ 50

TP.HCM kiến nghị được chủ động đầu tư QL50

TP.HCM kiến nghị được chủ động đầu tư QL50

VTV.vn - UBND TP.HCM đã đề nghị được bàn giao dự án Quốc lộ 50 đoạn đi qua địa bàn TP.HCM để thành phố chủ động triển khai đầu tư hoàn chỉnh.