Quốc lộ 50

TP.HCM kiến nghị được chủ động đầu tư QL50

TP.HCM kiến nghị được chủ động đầu tư QL50

VTV.vn - UBND TP.HCM đã đề nghị được bàn giao dự án Quốc lộ 50 đoạn đi qua địa bàn TP.HCM để thành phố chủ động triển khai đầu tư hoàn chỉnh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive