TV& VIDEO

quốc phòng

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thống nhất thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước thông qua trao đổi đoàn cấp cao.