TV& VIDEO

quốc phòng

Tạo thuận lợi để hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển

Tạo thuận lợi để hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển.