TV& VIDEO

quốc phòng

Khai sinh dự án quốc phòng chung châu Âu

Khai sinh dự án quốc phòng chung châu Âu

VTV.vn - Ngày 14/12, Hội nghị thượng đỉnh châu Âu đã chính thức tuyên bố khai sinh dự án quốc phòng chung châu Âu.