TV& VIDEO

quốc thái dân an

Việt kiều tại Lào cầu quốc thái dân an

Việt kiều tại Lào cầu quốc thái dân an

VTV.vn - Các tăng ni, phật tử trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã tổ chức nghi lễ cầu cho quốc thái dân an.