TV& VIDEO

quốc tịch nước ngoài

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính về hộ tịch

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính về hộ tịch

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và đã bãi bỏ hàng loạt thủ tục về hộ tịch.