quốc tịch Việt Nam

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính về hộ tịch

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính về hộ tịch

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và đã bãi bỏ hàng loạt thủ tục về hộ tịch.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive