quốc tử giám

Các em thiếu nhi chơi hè cùng các nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian tại Văn Miếu

Các em thiếu nhi chơi hè cùng các nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian tại Văn Miếu

Lần đầu tiên, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, các em học sinh sẽ được tham gia nhiều sân chơi, nhiều hoạt động văn hóa suốt 3 tháng hè cùng các nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian.