TV& VIDEO

quốc yến

Thủ tướng Lý Hiển Long được đón tiếp đặc biệt như thế nào tại Mỹ?

Thủ tướng Lý Hiển Long được đón tiếp đặc biệt như thế nào tại Mỹ?

VTV.vn - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được đón tiếp tại Mỹ theo cách thức đặc biệt mà Washington chỉ dành cho các vị khách quốc tế hàng đầu của nước này.