TV& VIDEO

quỹ Bảo hiểm y tế

Cần xây dựng hành lang pháp lý về chi trả bảo hiểm y tế

Cần xây dựng hành lang pháp lý về chi trả bảo hiểm y tế

VTV.vn - Đó là kiến nghị của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu trước nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm y tế.