TV& VIDEO

quỹ bảo hiểm

Cắt hơn 200 loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế

Cắt hơn 200 loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế

VTV.vn - Dự kiến có khoảng hơn 200 loại thuốc sẽ bị cắt giảm khỏi danh mục thuốc Bảo hiểm y tế bắt đầu từ quý 1 năm sau.