quỹ bảo trì đường bộ

Quỹ bảo trì đường bộ được thu và sử dụng như thế nào?

Quỹ bảo trì đường bộ được thu và sử dụng như thế nào?

VTV.vn - Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra là: Trên thực tế, quỹ bảo trì đường bộ đang được thu và sử dụng như thế nào?