TV& VIDEO

Quỹ Bảo trợ trẻ em

Tri ân các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Tri ân các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (21/1), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt, tri ân các nhà tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.