TV& VIDEO

Quy chế tuyển sinh đại học

Điều chỉnh quy chế tuyển sinh ĐH - CĐ 2016

Điều chỉnh quy chế tuyển sinh ĐH - CĐ 2016

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa sửa đổi Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016.