TV& VIDEO

quỹ dân số liên hợp quốc

Bạo lực giới báo động đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái

Bạo lực giới báo động đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái

VTV.vn - Những con số điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đã cho thấy tình trạng bạo lực giới đáng báo động tại Việt Nam, nhất là bạo lực với đối tượng phụ nữ và trẻ em gái.