quỹ đầu tư chứng khoán

Lãi 5 năm liên tục, tổ chức kinh tế được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Lãi 5 năm liên tục, tổ chức kinh tế được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

VTV.vn - Đây là nội dung quan trọng trong nghị định 135 mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn và thực hiện.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive