TV& VIDEO

quỹ đầu tư chứng khoán

Lãi 5 năm liên tục, tổ chức kinh tế được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Lãi 5 năm liên tục, tổ chức kinh tế được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

VTV.vn - Đây là nội dung quan trọng trong nghị định 135 mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn và thực hiện.