TV& VIDEO

quỹ đầu tư ngoại

Vietnam Silicon Valley: Mô hình khởi nghiệp thành công nhờ thay đổi tư duy

Vietnam Silicon Valley: Mô hình khởi nghiệp thành công nhờ thay đổi tư duy

VTV.vn - Để có một dự án khởi nghiệp thành công đã có đến cả chục, thậm chí cả trăm dự án thất bại trước đó.