TV& VIDEO

quỹ hỗ trợ

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC đã khai mạc tại TP.HCM vào sáng 15/9.