TV& VIDEO

quy hoạch đô thị

Cuộc sống trong khói bụi tại Mông Cổ

Cuộc sống trong khói bụi tại Mông Cổ

VTV.vn - Tại Ulaanbaartar, Mông Cổ người dân phải sử dụng nhiên liệu bẩn trong sinh hoạt hàng ngày.