TV& VIDEO

quy hoạch đô thị

Đà Nẵng định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2035

Đà Nẵng định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2035

VTV.vn - Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng đến năm 2035" vừa được tổ chức vào sáng nay 19/3.