TV& VIDEO

quy hoạch vùng

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng kinh tế cửa khẩu

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng kinh tế cửa khẩu

VTV.vn - Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng kinh tế cửa khẩu.