quy hoạch vùng

Bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực

Bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực

VTV.vn - Phân bổ nguồn lực phải được sự quyết định theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn lực hiện vẫn theo cơ chế hành chính xin cho như tài nguyên, đất đai, vốn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive