TV& VIDEO

quy hoạch xây dựng

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội Ô tô - Car Passion Festival

Thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội Ô tô - Car Passion Festival

VTV.vn - "Lễ hội Ô tô – Car Passion Festival" dự kiến được tổ chức vào hai ngày 30/9 - 01/10/2017 tuy nhiên, lễ hội này sẽ được chuyển sang ngày 16-17/12/2017.