TV& VIDEO

quỹ lương hưu

Mức lương hưu tại Anh thấp nhất trong các nước phát triển

Mức lương hưu tại Anh thấp nhất trong các nước phát triển

VTV.vn - Theo UBS, một phụ nữ trung bình 50 tuổi ở London sẽ phải để tiết kiệm khoảng 47% thu nhập hàng tháng của mình nếu muốn tiếp tục duy trì lối sống cơ bản ở thành thị.