TV& VIDEO

quỹ mở

Quỹ mở đứng trước cơ hội bung mạnh trong năm 2017

Quỹ mở đứng trước cơ hội bung mạnh trong năm 2017

VTV.vn - Nếu vẫn muốn tham gia vào thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào các quỹ mở để đầu tư vào chứng khoán.