TV& VIDEO

quyền bình đẳng

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

VTV.vn - Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là khẳng định vị thế và quyền bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.