quyền bình đẳng

Đã đến lúc phái đẹp cần đứng lên để bảo vệ chính mình

Đã đến lúc phái đẹp cần đứng lên để bảo vệ chính mình

VTV.vn - Phòng trào MeToo (Tôi cũng vậy) là minh chứng cho sự dũng cảm và quyết tâm đấu tranh cho sự bình đẳng, sẵn sàng vạch trần những hành vi quấy rối... trên toàn Thế giới.