TV& VIDEO

Quyền Linh

Góc khuất ít người biết của các MC nổi tiếng Việt Nam

Góc khuất ít người biết của các MC nổi tiếng Việt Nam

Tuổi thơ nghèo khó, đi về lẻ bóng… là những góc khuất mà ít khi các MC nổi tiếng chia sẻ.