TV& VIDEO

quyền phụ nữ

Biểu tình phản đối bạo hành phụ nữ tại Peru

Biểu tình phản đối bạo hành phụ nữ tại Peru

VTV.vn - Ngày 13/8, khoảng 50.000 người dân Peru đã tham gia biểu tình nhằm phản đối bạo lực đối với phụ nữ. Tổng thống nước này cũng tham gia vào đoàn tuần hành.