TV& VIDEO

Quyền tác giả

Tiếp tục thu phí bản quyền âm nhạc trong phòng khách sạn

Tiếp tục thu phí bản quyền âm nhạc trong phòng khách sạn

VTV.vn - Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc tại phòng khách sạn với mức giá 25.000 đồng/phòng/năm.