nổ

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

VTV.vn - Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018.