TV& VIDEO

quyết sách

Hai ứng cử viên Tổng thống Indonesia tranh luận trên truyền hình

Hai ứng cử viên Tổng thống Indonesia tranh luận trên truyền hình

Ngày 10/6 đã diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống là ông Prabowo Subianto và Joko Widodo. Chủ đề của cuộc tranh luận tập trung vào những bước tiến dân chủ, quản trị hiệu quả và các vấn đề luật pháp.