TV& VIDEO

quyết toán thuế TNCN

Đổi mới trong công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán

Đổi mới trong công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán

VTV.vn - Trong thời gian cao điểm thực hiện quyết toán thuế sẽ có cán bộ hỗ trợ tại trụ sở của doanh nghiệp hoặc tại nơi mà người nộp thuế ủy quyền.