TV& VIDEO

quyết toán thuế TNCN

Đề xuất lùi thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất lùi thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

VTV.vn - Thay vì được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngay sau khi hết năm 2015, sắp tới, những người thuộc diện tự quyết toán thuế TNCN có thể phải chờ đến sau ngày 1/4/ 2016.