TV& VIDEO

quyết toán thuế

TP.HCM hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập, thuận tiện cho người dân

TP.HCM hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập, thuận tiện cho người dân

VTV.vn - Ngành thuế TP.HCM đã tổ chức tuần lễ hỗ trợ người quyết toán thuế ngay từ đầu tháng 3, nhằm khắc phục những bất cập trước đó.