TV& VIDEO

quyết toán thuế

Ngành Thuế tập trung cho tháng cao điểm quyết toán thuế

Ngành Thuế tập trung cho tháng cao điểm quyết toán thuế

VTV.vn - Hàng năm, cứ vào tháng 3, ngành Thuế cả nước lại tập trung mọi nguồn lực tổ chức "Tháng cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế".