TV& VIDEO

ra mắt sách

Ra mắt nhiều bộ sách quý về lịch sử và văn hóa Việt Nam

Ra mắt nhiều bộ sách quý về lịch sử và văn hóa Việt Nam

VTV.vn - Tại Hà Nội, nhiều bộ sách quý về lịch sử, văn hóa và biển đảo Việt Nam vừa được chính thức ra mắt bạn đọc trong ngày 18/8.