TV& VIDEO

rà soát

Rà soát việc phong GS, PGS: Không để “chuyện đã rồi”

Rà soát việc phong GS, PGS: Không để “chuyện đã rồi”

VTV.vn - Đây là hàng tít được đăng tải trên tờ Đại biểu nhân dân tuần qua khi đề cập tới chuyện rà soát việc phong GS, PGS.