TV& VIDEO

rác thải nhựa

Hơn 8 tỷ tấn nhựa được sản xuất trong 65 năm qua

Hơn 8 tỷ tấn nhựa được sản xuất trong 65 năm qua

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ), ước tính có khoảng 8,3 tỷ tấn nhựa được sản xuất từ năm 1950 đến năm 2015.