TV& VIDEO

rác

Thị xã Sơn Tây vẫn ngập trong rác

Thị xã Sơn Tây vẫn ngập trong rác

VTV.vn - Tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, rác tràn ngập từ đường phố lớn đến các con ngõ nhỏ, rác tập kết thành núi lớn ở các vị trí trung tâm.