TV& VIDEO

Rằm Tháng Giêng

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15: "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước"

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15: "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước"

VTV.vn - Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 diễn ra sáng 11/2 tại Văn Miếu - Quốc tử Giám- Hà Nội với chủ đề "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước".