TV& VIDEO

Rắn lục đuôi đỏ

Bình Định: Gia tăng số người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Bình Định: Gia tăng số người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

VTV.vn - Rắn lục đuôi đỏ lại xuất hiện và tấn công nhiều người dân Bình Định. Từ đầu tháng 11 đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh ghi nhận rất nhiều trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn.