TV& VIDEO

Rắn lục đuôi đỏ

Long An: Nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Long An: Nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

VTV.vn - Tại xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, thời gian qua rất nhiều người đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn.