TV& VIDEO

rắn lục

Cách sơ cứu khi bị rắn độc cắn

Cách sơ cứu khi bị rắn độc cắn

Sơ cứu thế nào cho đúng cách khi bị rắn độc cắn là điều mà người dân rất quan tâm, nhất là trong thời điểm hiện nay, một số nơi xuất hiện rất nhiều rắn lục.