TV& VIDEO

Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm Răng Hàm Mặt

VTV.vn - Ngày 22/1, tại thành phố Huế, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội thảo khoa học và Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Răng Hàm Mặt.