TV& VIDEO

rào cản

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, năm tháng đầu năm 2014, nước ta đã xuất khẩu được 2,65 triệu tấn gạo.